Беларуская мова

Тэст па беларускай литаратуры
63 ​

Ответ
Всего ответов: 2

Другие вопросы по Беларуской мове

Предмет
Беларуская мова, 20.03.2019 20:50, alpet03
Сачыненне апісанне сваёй горада минска яго геаграфисечкае становишча краявиды
Ответов: 2
Предмет
Беларуская мова, 03.04.2019 21:13, ggggdcdxf
Напишите, , сочинение по произведению "раскиданае гняздо" (не с интернета) ​
Ответов: 3
Предмет
Беларуская мова, 28.04.2019 17:29, Даниил223223
На прыкладзе адной з узнятых у артыкуле праблем пабудуйце сваё разваданне па схеме: тэзис аргументы и прыклады вывад.
Ответов: 2
Предмет
Беларуская мова, 02.05.2019 09:16, PollyPanda07
Нужен ответы на тесты 6 класс тема личэбник
Ответов: 2
Предмет
Беларуская мова, 02.05.2019 21:26, PrOFy100
9адзначце сказы, дзе трэба паставіць працяжнік: 1) дзед адчыніць акно _ у хату ўварвуцца дзіцячыя галасы. 2) цяжка ў гэтую пару птушкам _ корму ўсѐ менш і менш. 3) яны _ лѐн – гэта багацце калгаса. 4) паспрабавалі падставіць лесвіцу _ стрэлы зноў адагналі ворагаў. 5) яго ўгаворвалі не плысці _ застацца тут. 10 адзначце сказы з рознымі віі сувязі, дзе знакі прыпынку пастаўлены правільна: 1) яшчэ сон звівае павекі, і іх цяжка разарваць, і галава яшчэ не прачнулася, а ўжо радасць, што зноў дома і што не з’язджаў ніколі. 2) спачатку начаваў алень у катлаване, дзе стаяла наша гармата, але срэлы напалохалі жывѐлу, і ѐн стаў абыходзіць гарматы. 3) напружана чакаеш, калі пачуецца лѐгкі шоргат і жывое варушэнне ў печы, і з плячэй быццам зваліцца гара. 4) жыццѐ многіх пакаленняў прайшло перад дубамі, і праходзіць, нібы тыя хвалі, ўж о абвіваюць роўны груд а яны ўсѐ стаяць. 5) стаялідва стажкі сена і адзін быў так абскубаны, што нагадваў грыб.
Ответов: 2
Предмет
Беларуская мова, 17.05.2019 21:20, 343463165313
Праскланяйце лічэбнік тысяча восемсот дваццаць два (1822) па склонах
Ответов: 1
Знаешь правильный ответ?
Тэст па беларускай литаратуры 63 ​...

Вопросы по предметам

Вопросов на сайте: 17454950