Беларуская мова

Мова узнікла у глыбокай старажытнасці у працэсе калектыўнай працы людзей і ім развіць свае мысленне , весці барацьбу.
полный синтаксический разбор

Ответ
Всего ответов: 2

Другие вопросы по Беларуской мове

Предмет
Беларуская мова, 03.04.2019 22:23, Словарь11
Напишите апавяданне да кастуся из произведения цитауки - анатоль кудравец. ! мне сдавать работу 1-м уроком!
Ответов: 1
Предмет
Беларуская мова, 10.04.2019 23:37, kirana05
Увечным сваiм iмкненнi скрышыць правы бераг, ѐн падступаў у палавень зусiм блiзка да яго, руйнаваў адхоны, зносiў, каб пасадзiць у другім месцы, лазу, гвалтоўна вырываў кавалкi берага або асцярожна падмываў яго, каб раптам абурыць у ваду цэлыя брылы зямлi. поўны сінтаксічны разбор .
Ответов: 1
Предмет
Беларуская мова, 30.04.2019 11:10, hehehdhd
Адзначце прыслоу́е, утворанае прыставачна-суфіксальным наводдаль; 2) злева; 3) абы-як; 4) міжволі;
Ответов: 2
Предмет
Беларуская мова, 02.05.2019 21:26, PrOFy100
9адзначце сказы, дзе трэба паставіць працяжнік: 1) дзед адчыніць акно _ у хату ўварвуцца дзіцячыя галасы. 2) цяжка ў гэтую пару птушкам _ корму ўсѐ менш і менш. 3) яны _ лѐн – гэта багацце калгаса. 4) паспрабавалі падставіць лесвіцу _ стрэлы зноў адагналі ворагаў. 5) яго ўгаворвалі не плысці _ застацца тут. 10 адзначце сказы з рознымі віі сувязі, дзе знакі прыпынку пастаўлены правільна: 1) яшчэ сон звівае павекі, і іх цяжка разарваць, і галава яшчэ не прачнулася, а ўжо радасць, што зноў дома і што не з’язджаў ніколі. 2) спачатку начаваў алень у катлаване, дзе стаяла наша гармата, але срэлы напалохалі жывѐлу, і ѐн стаў абыходзіць гарматы. 3) напружана чакаеш, калі пачуецца лѐгкі шоргат і жывое варушэнне ў печы, і з плячэй быццам зваліцца гара. 4) жыццѐ многіх пакаленняў прайшло перад дубамі, і праходзіць, нібы тыя хвалі, ўж о абвіваюць роўны груд а яны ўсѐ стаяць. 5) стаялідва стажкі сена і адзін быў так абскубаны, што нагадваў грыб.
Ответов: 2
Предмет
Беларуская мова, 15.05.2019 15:47, drmkhva
Синтаксичны разбор сказа. чый гэта трактар?
Ответов: 3
Предмет
Беларуская мова, 21.05.2019 16:27, taibovakari
Растлумачне значэнне фразеалагіама. складзiце i запiшыце з iмi сказы. блытацца пад нагамi хоць вока выкалi​
Ответов: 2
Знаешь правильный ответ?
Мова узнікла у глыбокай старажытнасці у працэсе калектыўнай працы людзей і ім развіць свае мысленне...

Вопросы по предметам

Категория
Другие предметы, 17.04.2019 03:10
Категория
Другие предметы, 17.04.2019 03:10
Категория
Другие предметы, 17.04.2019 03:10
Вопросов на сайте: 14740173