Беларуская мова

Маналог самараскрыцце зёлкина из "хто смяецца апошним"

Ответ
Всего ответов: 2

Другие вопросы по Беларуской мове

Предмет
Беларуская мова, 15.04.2019 12:27, vikaisaenko1511
Складзите лики и запишите адказы у парадку павеличэння (ад меншага да больша) ву най жа бы чо дат вы 29+44_27+20_14+15_37+41_14+9_53+21_ 19+20_11+16. если чо то линие это стрелочки
Ответов: 1
Предмет
Беларуская мова, 24.04.2019 21:54, darinakor140197nooii
Міхала ў паэме якуба коласа "новая зямля" сочыненне на с запятыми 2 стр
Ответов: 2
Предмет
Беларуская мова, 30.04.2019 11:10, hehehdhd
Адзначце прыслоу́е, утворанае прыставачна-суфіксальным наводдаль; 2) злева; 3) абы-як; 4) міжволі;
Ответов: 2
Предмет
Беларуская мова, 18.05.2019 22:10, Upoki
Пишется: выдаецца з красавіка тысяча дзевяцьсот пяцьдзесят сёмага года ў мінску на беларускай мове. или: выдаецца з красавіка тысячы дзевяцьсот пяцьдзесят сёмага года ў мінску на беларускай мове.
Ответов: 3
Предмет
Беларуская мова, 21.05.2019 09:40, Palinka1
Любой верш максима багдановича написать и написать асноуную думку, пра што гаворыцца, каму прысвечаны
Ответов: 2
Предмет
Беларуская мова, 21.05.2019 09:58, sharamat2001
Абапіраючыся на тэарэтычны матэрыял вучэбных дапамож-нікаў па беларускай мове для 8-га і 9-га класаў, падрыхтуйце па- на адну з лінгвістычных тэм. правілы падрыхтоўкі да гл.​
Ответов: 1
Знаешь правильный ответ?
Маналог самараскрыцце зёлкина из "хто смяецца апошним"...

Вопросы по предметам

Вопросов на сайте: 13307681