Биология
Биология, 21.10.2019 13:12, annykovaleva

Укажи кодон мрнк, который комплементарен антикодону трнк ауц.

Ответ
Всего ответов: 3

Другие вопросы по Биологии

Предмет
Биология, 09.03.2019 12:30, pragravra
Решите ! у человека праворукость доминирует над леворукостью, а карий цвет глаз - над левым. в брак вступают кареглазый мужчина-правша, мать которого была голубоглазой левшой, и голубоглазая женщина-правша, отец
которой был левшой. 1. сколько типов гамет может образоваться у мужчины? 2. сколько типов гамет может образоваться у женщины? 3. сколько разных фенотипов может быть у их детей? 4. сколько разных генотипов может быть
среди их детей? 5. какова вероятность того, что у этой пары родится ребёнок-левша, (в %)?
Ответов: 4
Предмет
Биология, 15.03.2019 02:10, Sherlock1221B
1)как вы считаете, можем ли мы летом наблюдать полет стаи а полет стаи 2)что общего в образе жизни тараканов, сверчков, медведок и уховерток? 3)объясните происхождение названия поденок.
Ответов: 3
Предмет
Биология, 16.03.2019 16:11, ЖенушкаV
Наблюдайнаблюдай за деревом запиши дату когда слева начнут опадать листья запиши дату когда не останется ни одного листа подсчитай сколько дней продолжался листопад​
Ответов: 2
Предмет
Биология, 17.03.2019 10:50, Ilyaraketa1911
Что такое передние корешки и задние?
Ответов: 1
Предмет
Биология, 17.03.2019 20:53, missislevitina
4. переміщення особин з однієї популяції в іншу або на нові території — це: а) природний добір б) ізоляція в) міграція г) дрейф генів 5. утворення великого червоного гребінця у самців курей є прикладом добору: а) стабілізуючого б) статевого в) дизруптивного г) рушійного 6. утворення двох видів птахів, які мали спільного предка, на сусідніх островах є прикладом видоутворення: а) алопатричного б) симпатричного в) шляхом схрещування г) шляхом поліплоїдії 7. критерій виду, який характеризує схожість зовнішньої і внутрішньої будови організмів одного виду: а) екологічний б) біохімічний в) морфологічний г) генетичний 8. критерій виду, який характеризує кількість і структуру хромосом виду, його каріотип: а) екологічний б) біохімічний в) морфологічний г) генетичний 9. пристосування живих організмів до певних умов середовища існування — це: а) адаптація б) конвергенція в) дивергенція г) паралелізм 10. 7 млн років тому в африці жили: а) ардіпітеки б) парантропи в) сахельантропи г) неандертальці 11. 100 тисяч років тому в європі жили: а) ардіпітеки б) парантропи в) сахельантропи г) неандертальці 12. теорія, прихильники якої вважають, що життя було занесене на землю з космосу: а) креаціонізму б) панспермії в) абіогенезу г) стаціонарного стану
Ответов: 2
Предмет
Биология, 18.03.2019 05:10, krasava5vovan
15.сложные глаза имеет: а) виноградная улитка б) малый прудовик в) осьминог г) мидия
Ответов: 3
Знаешь правильный ответ?
Укажи кодон мрнк, который комплементарен антикодону трнк ауц....

Вопросы по предметам

Вопросов на сайте: 19167254