Другие предметы

Эпитет тенеу метафора табу керек отнш

аспанды бұлт құрсайды -
күн жауарға ұқсайды.
көлдерде қулар шулайды -
көкшіліден ол айуан
соққы жегенге ұқсайды.
көп ішінде бір жалғыз
көп мұңайып жылайды -
күйбендескен көп жаман
сөзі тигенге ұқсайды!
алп, алп басқан, алп басқан
арабы торым өзіңсің,
жазылы, алтын, қол кескен
алдаспаным өзіңсің!
білерді білмес не демес,
сұлтан ием, сен менің
бармай тапқан қағбамсың!
алтынды кесе сары
алсам, мен саған ұсынармын,
тал мойныма қол артсаң,
күліктен бек ұнармын.
көбең семіз торыңмын,
көп құлыңның бірімін.
жақсыңнан мені кем көрдің,
жаманыңмен тең көрдің.
жақсыңнан мені кем көрсең,
жаманыңмен тең көрсең,
ұялы берікке қос артып,
сен есенде, мен сауда
ырысымды сындайын,
сегіз қиыр шартараптан іздермін!
еділден аққан сызашық
біз көргенде тебінгіге
жетер-жетпес су еді -
телегейдей сайқалтып,
жарқыраған беренді
теңіз етсе, тәңірі етті!
жағасына қыршын біткен тал еді -
жапырағын жайқалтып,
терек етсе, тәңірі етті!
тебінгінің астынан
ала суырысып,
тепсінісіп келгенде
тең атаның ұлы едің,
дәрежеңді артық етсе, тәңірі етті
тобылғының берегі
иіл болып беріш бітсе,
айбар болар терегі.
атаның ұлы жақсыға
малынды бер де басың қос,
бір күні болар керегі.
бостаны бар-ды теректің,
болаты бар-ды беректің,
тұсыңдағы болған нартың қорлама,
тұсыңдағы болған нартың қорласаң,
табылмас-ты керекте.
айдын шүйсең - тарлан шүй,
көтерілген сона құтылмас.
жауға кисең - берен ки,
егеулеген болат өте алмас.
есендікте малыңды бер де батыр жи,
басыңа қыстау іс түссе,
дұспанның қолы жете алмас!
бар күшіңді сынамай,
күреспе -
таң боларсың әлемге,
сөз боларсың күлемге.
ақылсыз достыдан
ақылды дұспан артық-ты,
дұспаныңнан бір сақын.
елі ішінде айқасып,
ойнап жүрген достарыңнан мың сақын.
жоғары қарап оқ атпа,
жуық түсер қасыңа.
жаманға сырыңды қосып сөз айтпа,
күндердің күні болғанда,
сол жаман айғақ болар басыңа.
жақсы да келер бұ көпке,
жаман да келер бұ көпке,
түгел іс қойып болмас бір кепке.
сен - алтынсың, мен - пұлмын,
сен - жібексің, мен - жүнмін,
сен - сұлтансың, мен - құлмын,
сен - сұңқарсың, мен - қумын,
жемсауыңа келгенде,
сұлтан ием, сом жүрегім аяман!
саған дұспан - маған жау,
керекті күні алдында
ғазизленген сұлтан жаным ​

Ответ
Всего ответов: 2

Другие вопросы по Другим предметам

Предмет
Другие предметы, 09.03.2019 17:54, 123вшагао
Сумма двух чисел равна 21.6 одно число на 3.5 больше другого. найдите эти числано нужно решить такx+x·3.5=21.62x·3.5=и т. д​
Ответов: 2
Предмет
Другие предметы, 14.03.2019 09:04, Mraleex
Напишите кратко про хромсферу солнца. 1) протяженность 2) температура 3) описание 4) явления 5) проявление активности
Ответов: 1
Предмет
Другие предметы, 19.03.2019 21:39, Arianadrem
Невеликий твір на тему люлька згоди.
Ответов: 1
Предмет
Другие предметы, 21.03.2019 18:06, зимлен
Придумать пять примеров закрытия/ликвидации предприятия, из-за невостребованности.(н-р: закрытие проката dvd, с появлением инета)
Ответов: 1
Предмет
Другие предметы, 25.03.2019 07:48, missaki999
Какая масса соляной кислоты потребуется чтобы растворить 50 г гидроксида алюминия​
Ответов: 2
Предмет
Другие предметы, 30.03.2019 09:41, GenaTurboKrytt
32 30 это s размер? черные брюки карго из плотной саржи
Ответов: 2
Знаешь правильный ответ?
Эпитет тенеу метафора табу керек отншаспанды бұлт құрсайды -күн жауарға ұқсайды.көлдерде қулар шулай...

Вопросы по предметам

Категория
Українська література, 30.09.2019 03:10
Вопросов на сайте: 13392012