Геометрия
Геометрия, 20.10.2019 04:28, sotlen61Ang

Kj=30cм;
mn=40см.
используя данную информацию, вычисли длину отрезка lj.
lj=.
, !

Ответ
Всего ответов: 1

Другие вопросы по Геометрии

Предмет
Геометрия, 06.03.2019 23:30, подкайфом
Отрезок sa длиной 15 см - перпендикуляр к плоскости прямоугольника abcd, в котором ac = 10 см, ab = 6 см. найдите расстояние от точки s до прямой cd
Ответов: 2
Предмет
Геометрия, 09.03.2019 00:10, shchetko2006p013vy
Впрямоугольно треугольнике авс угол с равен 90 градусов. сторона ас равна 16 см, гипотенуза ав равна 20 см. найдите синус угла альфа.
Ответов: 2
Предмет
Геометрия, 03.03.2019 20:36, vcurakina
Стеми которые в кружках
Ответов: 1
Предмет
Геометрия, 03.03.2019 21:23, gussamovadel
Знайдіть висоту правильної трикутної піраміди площа основи якої дорівнює 27√3 см, а площа повної поверхні 72√3 см
Ответов: 3
Предмет
Геометрия, 10.03.2019 09:30, deniskalubit
Уменя 15 ! если не сделаю мне "№*; ! * запишіть рівняння кола, симетричного колу (х – 1)2 + (у + 5)2 = 5 відносно точки м(-3; 7). два кола з центрами о1 і о2 дотикаються у точці о. відрізок ав ділиться точкою о навпіл. докажіть, що дані кола симетричні відносно точки о.
Ответов: 1
Предмет
Геометрия, 12.03.2019 09:28, lizkoy
Eи f середины сторон ab и bc треугольника abc найдите ef если ac 16 ​
Ответов: 3
Знаешь правильный ответ?
Kj=30cм; mn=40см. используя данную информацию, вычисли длину отрезка lj. lj=. , ! ​...

Вопросы по предметам

Категория
Математика, 19.05.2020 16:12
Вопросов на сайте: 14655562