М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации
pashaShum12345
pashaShum12345
21.05.2023 14:10 •  История

Выберите верные суждения. причины, влиявшие на рост городского населения в 19 веке: 1) в связи с внедрением передовой техники и передовых методов ведения хозяйства в деревне для части населения не оказалось работы; 2) в сельской местности отсутствовала медицинская ; 3) упадок ремесленного производства лишил работы ремесленников, проживавших в маленьких посёлках и городках; 4) рост продуктивности сельского хозяйства позволял прокормить население больших городов; 5) в городе было больше возможностей получить образование ; 6) в сельской местности уровень беспризорности детей был выше, чем в городах; 7) успехи в области медицины и улучшение питания привлекли к значительному приросту населения; 8) изменения на транспорте - новые города строятся вблизи от железных дорог; 9) центры промышленности переместились в новые районы - ближе к месторождениям полезных ископаемых; 10) в сельской местности не было свежих газет и телефонной связи.

👇
Ответ:
Aza3lo
Aza3lo
21.05.2023
1,3,9 скорее всего. Хотя по поводу 9 сомневаюсь)
4,8(5 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:

Новгоро́дская респу́блика (Господи́н Вели́кий Но́вгород) — севернорусское средневековое государство, существовавшее с 1136 года по 1478 год. В период наибольшего расцвета, кроме Новгородской земли в узком смысле, включала также территории от Балтийского моря на западе до Уральских гор на востоке и от Белого моря на севере до верховьев Волги и Западной Двины на юге. Находясь с 1245 года под сюзеренитетом великих князей владимирских[1][2], титул которых с XIV века стали наследовать исключительно московские князья, Новгородская республика в 1478 году была завоёвана Иваном III и полностью вошла в состав централизованного Русского государства.

4,4(41 оценок)
Ответ:
Mariaxmxm
Mariaxmxm
21.05.2023

В Україні найбільш сприятливими були умови для таборів партизан на Волині й Поліссі. Рух набрав організованого характеру в 1942 р., коли було створено Український штаб партизанського руху, який очолив Т. Строкач. У русі Опору брали участь утікачі-військовополонені, партійні й безпартійні, дорослі й діти.

Причини розгортання руху Опору: окупація батьківщини загарбниками; жорстокість окупаційного режиму; цілеспрямована діяльність радянського керівництва з організації руху Опору на окупованих територіях.

Пасивні форми опору, різноманітна до партизанам; відмова співробітничати з окупаційною владою; саботаж заходів окупаційної влади; випуск бракованої продукції; зрив поставок продовольства для окупаційної армії; ухиляння від робіт тощо.

Активні форми опору, партизанський рух; діяльність підпілля; диверсійна діяльність; пропагандистська діяльність.

Джерела формування партизанських загонів.

• Залишення в тилу ворога спеціально сформованих загонів.

• Окремі солдати і підрозділи, що опинилися в оточенні й не мали змоги прорватися для з'єднання з фронтовими частинами.

• Окремі громадяни, які не були призвані до армії, але були здатні носити зброю і за своїми переконаннями і бажанням готові були вести партизанську боротьбу.

Відомими командирами радянських партизанів стали С. Ковпак, О. Федоров, М. Наумов.

В українських містах і селах діяли молодіжні підпільні організації. У Миколаївській області до їх складу входили старшокласники с. Кримки. У вересні 1942 р. – січні 1943 р. підпільна молодіжна організація "Молода гвардія" діяла в м. Краснодоні. Крім антигітлерівської пропаганди, молодогвардійці здійснили низку диверсій і бойових операцій.

Крім радянського руху Опору, в Україні виникає і націоналістичний, організатором якого виступила ОУН. У 1942 р. була сформована Українська повстанська армія (УПА). її головнокомандувачем став член Проводу ОУН(Б) Р. Шухевич. Партизанська армія контролювала частину території Волині, Полісся та Галичини.

У 1944 р. в Карпатах представники довоєнних політичних партій Західної України та східних українців створили Українську головну визвольну раду (УГВР), яка закликала неросійські народи СРСР об'єднатися проти Москви.

Таким чином, рух Опору в Україні в роки Другої світової війни вів боротьбу як проти фашистських окупантів, так і за створення української держави. Комуністичний і націоналістичний партизанський та підпільний рухи наближали час перемоги. Однак вони залишались на різних політичних позиціях, тому радянські війська й УПА перебували в стані відкритої війни.

У той же час на західноукраїнських землях діяв і польський рух Опору (Армія Крайова і Гвардія Людова).

4,7(49 оценок)
Новые ответы от MOGZ: История
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg