История
История, 17.10.2019 06:06, omim

Территория государства, куда казахи были вынуждены откочевать в годы великого


а)бухары
в)монголии
с) ирана
д) китая
е) россия

Ответ
Всего ответов: 2

Другие вопросы по Истории

Предмет
История, 06.03.2019 22:30, Фидан77714
1)почему грекам удалось одержать победу над персами? 2)в чем заключается значение победы греков на персами? надо !
Ответов: 2
Предмет
История, 10.03.2019 15:31, sokolovan061
Почему древнейший человек не мог прожить в одиночку?
Ответов: 4
Предмет
История, 03.03.2019 13:12, Ryfyss
Письменно ответить на вопросы! ​
Ответов: 2
Предмет
История, 10.03.2019 14:37, samira21111
Завершіть речення. події тридцятилітньої війни як визначальні, рубіжні для багатьох країн європи тому що допоміжіть дуже треба 20 і! ​
Ответов: 2
Предмет
История, 10.03.2019 20:12, анастасиятихая
Эссе уроки гражданской войны
Ответов: 1
Предмет
История, 10.03.2019 20:00, irunadp0a62f
Дайте відповідь на запитання володимиру мономаху приписують такі слова" виїде селянин у поле орати конем і приїде половець ударить його стрілоюі візьме його коня потім прийде в село забере його дружину дітей і все його майно" 1)до кого звертався київський князь? 2) які загрози і наслідки походів кончівників він бачив? 3) яким чином володимир мономах намагався зміцнити країну? іть я вас ! я можу дати 20 ів
Ответов: 3
Знаешь правильный ответ?
Территория государства, куда казахи были вынуждены откочевать в годы великого а)бухары в)монголии...

Вопросы по предметам

Вопросов на сайте: 17476568