Химия
Химия, 17.10.2019 05:28, yuliya91

3-практикалық жұмыс
iткінің әсері
гидроксиднің, се
реакция ғына өршіткінін
налық құрал-жаб,
сабды?
25 мл өлшеу
тура
реакция
енді қа
, оның бірінші
хим
е перат
пер.
реактивтер: мыс (і) сульфатының; аммоний гидро
пероксидінің 10%-дық ерітінділері.
қ ыдыстар мен зертханалық к
сыйымдылығы 250 мл цилиндрлер, 100 мл, 25
цилиндрлер.
жұмыс барысы:
тәжірибе. көлемі 250 мл үш цилиндр алып, оның
мыс (іі) сульфатының 50 мл ерітіндісін, екін
гидроксидінің 50 мл ерітіндісін, үшіншісіне мыс (іі)
аммоний гидроксидінің ерітінділерінің әрқайсысына
құйыңдар. үш цилиндрге де 10 мл сутек пероксидіні.
қосыңдар. үш цилиндрдегі оттектің бөліну жылда
аударып, тиісті қорытынды жасаңдар. реакция теңдеуі
62
тісін, екіншісіне аммо узіл
мыс (іі) сульфаты , ped
йсысынан 25 млн. теңд
с пероксидінің ерітіні () а
іну ғына ке синте
ңдеуін жазың: ​

Ответ
Всего ответов: 1

Другие вопросы по Химии

Предмет
Химия, 02.03.2019 22:30, shdbrjhb
Напишите формулу алканы, в состав которого входят 24 атома водорода. вычислите массовую долю углерода в его составе. !
Ответов: 3
Предмет
Химия, 06.03.2019 18:50, Милан228
Реагирует ли h2so4 (разбавленная) с ртутью (hg) , если да, напишите ур-е реакции.
Ответов: 2
Предмет
Химия, 08.03.2019 10:20, owl42
Ксоляной кислоте массой 365 граммов с массовой долей 10% прилили раствор нитрата серебра. определите массу образовавшегося остатка.
Ответов: 3
Предмет
Химия, 10.03.2019 04:50, naked159
На титрование раствора серной кислоты израсходовано 25,4мл 0,214н раствора naoh. сколько граммов серной кислоты в растворе
Ответов: 4
Предмет
Химия, 07.03.2019 11:19, bogdanlinchenk
Напишите реакцию горения c12h14.​
Ответов: 2
Предмет
Химия, 12.03.2019 06:20, lol1025
Гидросульфит натрия, хлор постройте графическую формулу и укажите виды связи в их молекулах
Ответов: 1
Знаешь правильный ответ?
3-практикалық жұмысiткінің әсерігидроксиднің, сереакция ғына өршіткінінналық құрал-жаб,сабды? 25 мл...

Вопросы по предметам

Вопросов на сайте: 17534262