Литература
Литература, 21.10.2019 13:02, даша3609

Ук
1. выделите основные темы повести. установите связь главной темы и за-
главия повести.
как раскрывается в сюжете повести тема лобви? выделите эпизоды,
в которых присутствует тема любви отца к дочери, дочери к возлюблен-
ному и дочери к отцу, гусара к красавице.
3. почему пушкин отдал повествование вымышленному безымянному рас-
сказчику - 4 титулярному советнику а. г. н.»?
4. сформулируйте ваше понимание идеи повести. (работа в парах.)
5. внесите портретные описания смотрителя в первый и второй приезд рас-
сказчика в концептуальную таблицу. объясните, как через них раскры-
вается характер героя. (работа в парах.)
6. внесите описания домика смотрителя в каждый из трёх визитов в кон-
пертуальную таблицу. как через судьбу жилища раскрывается
его жителей? (работа в парах.)
7. рассмотрите иллюстрации к повести и подберите отрывки из текста к этим иллюстрациям.
выпишите в концептуальную таблицу детали поведения дуни в момент перед побегом, в ее доме в петербурге и на могиле отца. как через эти детали раскрывается внутренний мир дочери? составьте синквейн "дуня".
сделать д\з ❓❓❓​

Ответ
Всего ответов: 2

Другие вопросы по Литературе

Предмет
Литература, 03.03.2019 08:50, margarita030620
Сочинение миниатюра нужна ли сатира сегодня
Ответов: 3
Предмет
Литература, 11.03.2019 04:09, ARDASHEV2019
От чьего лица ведётся повествование в «василий тёркин»?
Ответов: 1
Предмет
Литература, 11.03.2019 19:27, GoodArtur
50 тарас шевченко був учасником організації: а. «руська трійця». б. братство тарасівців. в. кирило-мефодіївське братство. г. південне товариство декабристів. перше видання «кобзаря» було в а. 1838 р. б. 1840 р. в. 1843 р. г. 1861 р. 3. укажіть, як здобули гроші для викупу т. г. шевченка з кріпацтва. a. організували благодійну виставку картин. б. продали збірки творів є. гребінки. b. взяли в борг. г. розіграли в лотерею картину к. брюллова. 4. укажіть мотиви, які лягли в основу поезії «думи мої, думи мої…» a. гірка доля україни. б. становище україни в світі. b. доля митця. г. стосунки людини і природи. 5.за жанровою особливістю «до основ’яненка» — це вірш…. а медитація. б прохання. в трагедія. г послання період творчості т. шевченка, до якого належить поема «кавказ». а ранньої. б «трьох літ». в останніх років. г «у казематі». 7.характеризуючи правду, т. шевченко обурено проголосив, що вона… (за твором «сон» («у всякого своя доля») а закута в кайдани. б кров’ю полита. в п’яна. г химерна і підступна. 8.як характеризується сон п’яного з бенкету? (за твором «сон» («у всякого своя доля») а віщим. б дивним. в казковим. г миттєвим. 9.сатиричною є поема шевченка: а. «єретик». б. «кавказ». в. «сон». г. «і мертвим, і живим, і ненародженим…» 10.твір «і мертвим, і живим, і ненародженим…» за жанром: а. поема. б. вірш. в. послання. г. елегія. 11. провідною думкою твору т. шевченка «і мертвим, і живим…» є: а. утвердження сили знань, навчання. б. утвердження того, що становище кріпаків можна змінити революційним шляхом. в. засудження панів-лжепатріотів, їхнього комплексу меншовартості. г. засудження царських прислужників, кріпосників і самої царської влади. символічними у творі «кавказ» є образи… а прометея та орла. б чурека і саклі. в правди і волі. г храму і каплиці. допишіть відповідь (кожна правильна відповідь 1 б) що символізує прометей у поемі т. шевченка «кавказ»? кому присвячений “кавказ”, що ви знаєте про цю людину? установіть відповідність між уривками та творами т. шевченка, з яких їх узято: (1 б) 1. «якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя…». 2.«кайдани порвіте і вражою злою кров’ю волю окропіте…». 3.«ви любите на братові шкуру, а не душу! ». 4.«наша дума, наша пісня не вмре, не загине…». а. «до основ’яненка…». б. «кавказ». в. «заповіт». г. «причинна». д. «і мертвим, і живим, і ненародженим…». пов’яжіть дати з подіями в житті т. шевченка (1 б) а. 1843 1. викуп з кріпацтва б. 1814 2. перша після довгої розлуки поїздка в україну. в. 1838 3. рік народження г. 1840 4. арешт 5. видання першої книги «кобзар»
Ответов: 3
Предмет
Литература, 12.03.2019 18:08, juliacollins5
Написать особенности (чем понравилось, почему выбрали именно его) стихотворение есенина "в этом мире я только прохожий" заранее
Ответов: 3
Предмет
Литература, 15.03.2019 15:20, zingersis34
Повесть "ревизор".кто из чиновников оказался хуже всех остальных? можно ли выделить такого? почему?
Ответов: 1
Предмет
Литература, 16.03.2019 02:55, zab1290
Напишите концовку рассказу "кусака"
Ответов: 2
Знаешь правильный ответ?
Ук1. выделите основные темы повести. установите связь главной темы и за-главия повести.как раскрывае...

Вопросы по предметам

Категория
Математика, 05.06.2019 09:10
Вопросов на сайте: 19166847