М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации
Fateev20067
Fateev20067
12.11.2022 12:40 •  Литература

Напиши обращение к товарищам в форме поучения.подбери слова которые подействуют на души людские и пробудят в них милосердие, доброту, справедливость

👇
Ответ:
малыш115
малыш115
12.11.2022
Ребята, давайте жить дружно:)
4,5(13 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
polina04081
polina04081
12.11.2022

1 Бельгійський поет, драматург, глибокий філософ та естет, теоретик і практик символістської драми, творець «театру смерті» - і все це про одну людину - … Моріса Метерлінка

3 Символізм - творчий метод і напрям у літературі, представники якого були переконані, що навколишній світ створений вищими силами і керується ними, що існують глибини душі та руху, які ще належить пізнати та відкрити. Пізнання вищого, пізнання духу, спілкування з ним може здійснюватись за до мистецтва а завдання митця, на думку символістів, полягає у тому, щоб шукати шляхи до пізнання справжнього світу. Найкращим засобом для осмислення інших світів у літературі, найдосконалішим виразом вічного є символ.

4 Творчість бельгійського драматурга- символіста Моріса Метерлінка, лауреата Нобелівської премії 1911 року, ввібрала в себе всі типові ознаки цього напряму. Містичність поглядів Метерлінка-письменника, його глибока релігійність, які були наслідком виховання, стали частиною його творів.

5 Шлях у літературу Метерлінк розпочав зі збірки віршів "Теплиці", але його поезія не привернула до себе уваги критиків. Зате перша драма "Принцеса Мален" (1889) мала значний успіх. П'єса засвідчила нове піднесення жанру драми. Одразу відчувалось, що її автор має нові ідеї, оригінальні погляди на світ, на призначення людини.

6 Перші драматичні твори Метерлінка написані на підставі літературних джерел. З них автор запозичував героїв та сюжети, але поводився з ними дуже вільно: вводив нових персонажів, створював нові сюжетні лінії. Так, сюжет драми "Принцеса Мален" запозичено з казки братів Грімм "Дівчина Мален". Метерлінк увів у неї нових персонажів, змінив розв'язку, спрямувавши своїх героїв до трагічного кінця, наповнив драму новим змістом.

7 Усі ранні твори Метерлінка сповнені глибокого песимізму, дія часто розгортається в лісі, герої завжди приречені бути іграшкою в руках потойбічних сил, а будь-який спротив цим силам є марним.

8 Творчість Моріса Метерлінка - це втілення в життя власних концепцій, які він обгрунтовує у своїх роботах про театр. Цю теорію, яка визначає сутність та художню своєрідність драм Метерлінка, називають теорією "театру мовчання, або "театру смерті". Джерелом її було глибоке переконання драматурга в тому, що за реальним світом криється невидимий і невідомий світ, який і є світом істинним, справжнім. Світ реальний і людина залежать від потойбічних сил, є їхнім творінням і водночас вічною і безсилою жертвою.

9 Справжнє життя відбувається поза діями і вчинками; його не описати словами, якими люди спілкуються між собою. Головне у житті - не мова слів, а внутрішня мова, внутрішні передчуття і голоси. Саме до них слід прислухатися у мовчанні. Метерлінк вважав, що "лише у мовчанні створюється справжнє життя", тому "якщо нам справді належить щось сказати, ми найкраще скажемо мовчанням", бо повного взаєморозуміння можна досягти лише в цілковитій тиші.

11 У символістській драмі Метерлінка чітко вирізняються два плани життя: перший - реальний, який розгортається перед глядачами, безпосередньо на сцені, і другий - справжній, який глядачі повинні осмислити і зрозуміти самостійно.

12 Оскільки долю людини визначають таємничі сили, фатум, то драма Метерлінка є драмою фатуму. Реальність, яка залежить від справжнього світу, тобто потойбічного, не має в цій драмі значення: вона не має ознак.

13 Головним у творах Метерлінка є символізм ідеї. Ним просякнуті всі його твори. Прикладом втілення символізму ідеї може бути одноактна п'єса "Сліпці" (1890).

Объяснение:

4,5(2 оценок)
Ответ:
Вениамин228
Вениамин228
12.11.2022
Счего же начинается родина? наверное, для каждого родина начинается с чего-то своего. у каждого своя родина. это может быть место, где прошло твое детство. это семья, родные и близкие люди. это мама, которая является самым дорогим человеком на свете. это материнские руки – воплощение нежности. это наши игрушки, сказки, улица, лес, облака в небе и многое-многое другое, из чего складывается наше первое представление о родине, о мире, в котором мы живем. с наши взгляды меняются. но чтобы с нами ни случилось, два слова остаются главными: мама и родина. с чего начинается родина? не сразу человек ответит на этот вопрос. один может вспомнить небо в родном поселке, улицу, уходящую вдаль; серые нити дождя в пасмурный день, нежный стебелек подснежника, землю, заросшую мягкой травой или покрытую пушистым снегом. другой может представить южное небо, изящные кипарисы, благородные пальмы. третий назовет, к примеру, архангельский край, где родился. это тот край, откуда пешком в столицу ушел михаил ломоносов, чтобы потом прославить россию. для льва толстого родина начиналась с ясной поляны, без которой он не мог представить себе россию. навсегда нам будет дорого то место, где мы провели детство. именно в детстве рождается у человека чувство любви к родине. о чем думают люди, говоря «моя родина» ? наверное, не только о местах и впечатлениях, связанных с детством. родина – это необъятные просторы нашей страны: леса, поля, реки, моря, полезные ископаемые. это и люди, которые живут в нашей стране, и язык, который с детства звучит вокруг. это и культура народа, его обычаи, традиции, которые нужно чтить. все то, что когда-то происходило на нашей земле, горести, беды, победы, достижения – все это тоже наша родина. думать о родине – это размышлять о ее прошлом, о наших сегодняшних делах, мечтать о будущем. родина у человека одна. каждому из нас дорог тот уголок на земле, где рос, где стал человеком. каждый, из нас помнит о своей малой родине. наверное, именно с нее начинается родина. с нее начинается любовь к большой родине, которую мы называем патриотизмом.
4,8(75 оценок)
Новые ответы от MOGZ: Литература
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg